Personalbil

Personalbil är en förmån för den anställde som är kostnadsneutral för arbetsgivaren.

Den anställde kan köra en ny och säker bil som byts ut var 3:e år till en fast kostnad, som oftast är lägre än om bilen skulle ägas privat av den anställde.

Grunden för Personalbil är en fast månatlig kostnad utifrån vald bil och körprofil.

Kostnaden inkluderar:

  • Bilens värdeminskning och kapitalkostnad
  • Service/underhåll/reparation
  • Däck (sommar- och vinterdäck)
  • Försäkring

För föraren innebär Personalbil en bruttolöne-nedsättning motsvarande kostnaden för bilen.

Vi hjälper till att räkna fram netto-kostnadseffekten för vald bil med hänsyn till marginalskatter, milersättning med mera.

Personalbil ger normalt en kostnadsbesparing jämfört med privatbil.

Kontakta oss så berättar vi mer om Personalbil.